Название ВУЗа Профиль
Академія муніципального управління перейти
Академія рекреаційних технологій і права перейти
Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти
Бердянський державний педагогічний університет перейти
Білоцерківський національний аграрний університет перейти
Буковинський державний медичний університет перейти
Буковинський університет перейти
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти
Вінницький державний педагогічний університет перейти
Вінницький кооперативний інститут перейти
Вінницький національний аграрний університет перейти
Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова перейти
Вінницький національний технічний університет перейти
Вінницький торговельно-економічний інститут перейти
Державний університет інфраструктури та технологій перейти
Державний університет телекомунікацій перейти
Дніпровський державний технічний університет перейти
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини перейти
Дніпропетровська консерваторія ім М. Глінки перейти
Дніпропетровська медична академія перейти
Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перейти
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти
Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти
Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти
Донбаська державна машинобудівна академія перейти
Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури перейти
Донбаський державний технічний університет перейти
Донецький державний університет управління перейти
Донецький національний медичний університет М. Горького перейти
Донецький національний технічний університет перейти
Донецький національний університет перейти
Донецький національний університет економіки і торгівлі М. Туган Барановського перейти
Донецький юридичний інститут МВС України перейти
Європейський університет перейти
Житомирський військовий інститут С.П. Корольова Національного авіаційного університету перейти
Житомирський державний технологiчний університет перейти
Житомирський державний університет І. Франка перейти
Житомирський інститут медсестринства перейти
Житомирський національний агроекологічний університет перейти
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II перейти
Запорiзька державна iнженерна академiя перейти
Запорізький державний медичний університет перейти
Запорізький національний технічний університет перейти
Запорізький національний університет перейти
Івано Франківський національний медичний університет перейти
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти
Івано-Франківський університет права Короля Данила Галицького перейти
Ізмаїльський державний гуманітарний університет перейти
Інститут нейрохірургії А.П. Ромоданова АМН України перейти
Інститут хімічних технологій СНУ ім. В.Даля перейти
Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука перейти
Київський інститут бізнесу та технологій перейти
Київський кооперативний інститут бізнесу і права перейти
Київський медичний університет УАНМ перейти
Київський міжнародний університет перейти
Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти
Київський національний лінгвістичний університет перейти
Київський національний торговельно економічний університет перейти
Київський національний університет будівництва і архітектури перейти
Київський національний університет культури і мистецтв перейти
Київський національний університет Тараса Шевченка перейти
Київський університет Бориса Грінченка перейти
Київський університет права перейти
Кіровоградський національний технічний університет перейти
Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського перейти
Криворізький державний педагогічний університет перейти
Криворізький національний університет перейти
Луганський державний медичний університет перейти
Луганський державний університет внутрішніх справ Е.О. Дідоренка перейти
Луганський національний аграрний університет перейти
Луганський національний університет Тараса Шевченка перейти
Луцький національний технічний університет перейти
Львiвська нацiональна академiя мистецтв перейти
Львівська комерційна академія перейти
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності перейти
Львівський державний університет внутрішніх справ перейти
Львівський державний університет фізичної культури перейти
Львівський національний медичний університет перейти
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького перейти
Львівський національний університет Івана Франка перейти
Маріупольський державний університет перейти
Миколаївський національний аграрний університет перейти
Миколаївський національний університет В.О. Сухомлинського перейти
Міжнародний гуманітарний університет перейти
Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут Бейт Хана перейти
Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти
Міжнародний науково-технічний університет перейти
Міжнародний університет бізнесу і права перейти
Міжнародний університет фінансів перейти
Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти
Мукачівський державний університет перейти
Народна українська академія перейти
Національна академія внутрішніх справ перейти
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв перейти
Національна академія Національної гвардії України перейти
Національна академія статистики, обліку та аудиту перейти
Національна академія управління перейти
Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти
Національна металургійна академія України перейти
Національний авіаційний університет перейти
Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти
Національний гірничий університет перейти
Національний лісотехнічний університет України перейти
Національний медичний університет О О Богомольця перейти
Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти
Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти
Національний університет "Одеська юридична академія" перейти
Національний університет біоресурсів і природокористування України перейти
Національний університет водного господарства та природокористування перейти
Національний університет Києво-Могилянська академія перейти
Національний університет кораблебудування адмірала Макарова перейти
Національний університет Львівська політехніка перейти
Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти
Національний університет Острозька академія перейти
Національний університет фізичного виховання І спорту України перейти
Національний університет харчових технологій перейти
Національний університет цивільного захисту України перейти
Національний фармацевтичний університет перейти
Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти
Ніжинський державний університет М. Гоголя перейти
Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти
Одеська національна академія зв'язку О.С. Попова перейти
Одеська національна академія харчових технологій перейти
Одеська національна морська академія перейти
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової перейти
Одеський державний екологічний університет перейти
Одеський національний економічний університет перейти
Одеський національний морський університет перейти
Одеський національний політехнічний університет перейти
Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти
Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди перейти
Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти
Подільський державний аграрно-технічний університет перейти
Полтавська державна аграрна академія перейти
Полтавський національний педагогічний університет перейти
Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти
Полтавський університет економіки і торгівлі перейти
Приазовський державний технічний університет перейти
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти
Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти
Рівненський державний гуманітарний університет перейти
Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка перейти
Сумський державний університет перейти
Сумський національний аграрний університет перейти
Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти
Східноукраїнський національний університет В Даля перейти
Таврійський державний агротехнологічний університет перейти
Таврійський національний університет В.І. Вернадського перейти
Тернопільський державний медичний університет перейти
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій перейти
Тернопільський національний економічний університет перейти
Тернопільський національний педагогічний університет перейти
Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти
Ужгородський національний університет перейти
Українська академія друкарства перейти
Українська державна академія залізничного транспорту перейти
Українська інженерно педагогічна академія перейти
Українська медична стоматологічна академія перейти
Український державний хіміко-технологічний університет перейти
Український Католицький Університет перейти
Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти
Уманський національний університет садівництва перейти
Університет банківської справи Національного банку України перейти
Університет державної фіскальної служби України перейти
Університет КРОК перейти
Університет менеджменту освіти перейти
Університет митної справи та фінансів перейти
Харківська державна академія культури перейти
Харківська державна академія фізичної культури перейти
Харківська медична академія післядипломної освіти перейти
Харківський державний університет харчування та торгівлі перейти
Харківський економіко-правовий університет перейти
Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти
Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти
Харківський національний економічний університет перейти
Харківський національний медичний університет перейти
Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди перейти
Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка перейти
Харківський національний університет будівництва та архітектури перейти
Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти
Харківський національний університет внутрішніх справ перейти
Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова перейти
Харківський національний університет радіоелектроніки перейти
Харківський регіональний інститут державного управління перейти
Харківський університет Повітряних сил І. Кожедуба перейти
Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради перейти
Херсонська державна морська академія перейти
Херсонський державний аграрний університет перейти
Херсонський державний унiверситет перейти
Херсонський національний технічний університет перейти
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія перейти
Хмельницький нацiональний унiверситет перейти
Хмельницький університет управління та права перейти
Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти
Чернівецький національний університет Ю. Федьковича перейти
Чернівецький торговельно-економічний інститут перейти
Чернігівський національний технологічний університет перейти
Чернігівській національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка перейти
Чорноморський національний університет Петра Могили перейти

© 2018 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"