Назва виша Профіль Openness Rank
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти 29582
2 Сумський державний університет перейти 28594
3 Київський національний університет Тараса Шевченка перейти 26708
4 Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти 25511
5 Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди перейти 21613
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти 19538
7 Національний університет Києво-Могилянська академія перейти 17870
8 Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти 17704
9 Львівський національний медичний університет перейти 17645
10 Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти 16889
11 Львівський державний університет фізичної культури перейти 16841
12 Тернопільський національний економічний університет перейти 16737
13 Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти 15340
14 Вінницький національний технічний університет перейти 14539
15 Одеський національний політехнічний університет перейти 13865
16 Київський національний торговельно економічний університет перейти 12877
17 Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти 12698
18 Львівський національний університет Івана Франка перейти 12610
19 Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти 12369
20 Національний медичний університет О О Богомольця перейти 12025
21 Харківський національний університет радіоелектроніки перейти 10333
22 Одеський державний екологічний університет перейти 10304
23 Житомирський державний технологiчний університет перейти 10043
24 Національний університет біоресурсів і природокористування України перейти 9753
25 Ужгородський національний університет перейти 9116
26 Національний авіаційний університет перейти 8335
27 Харківський національний економічний університет перейти 8154
28 Національний університет "Одеська юридична академія" перейти 8007
29 Житомирський державний університет І. Франка перейти 7788
30 Дніпропетровська медична академія перейти 7729
31 Національний університет харчових технологій перейти 7326
32 Університет КРОК перейти 7292
33 Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти 7247
34 Національний університет водного господарства та природокористування перейти 7009
35 Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова перейти 6969
36 Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова перейти 6952
37 Київський університет Бориса Грінченка перейти 6932
38 Національний університет фізичного виховання І спорту України перейти 6252
39 Харківський національний медичний університет перейти 6248
40 Одеський національний економічний університет перейти 6205
41 Харківська медична академія післядипломної освіти перейти 6187
42 Національний університет Львівська політехніка перейти 6110
43 Національний фармацевтичний університет перейти 6083
44 Одеська національна академія харчових технологій перейти 5979
45 Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти 5960
46 Національна металургійна академія України перейти 5909
47 Університет державної фіскальної служби України перейти 5628
48 Національний гірничий університет перейти 5627
49 Тернопільський національний педагогічний університет перейти 5621
50 Чернігівський національний технологічний університет перейти 5605
51 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти 5511
52 Сумський національний аграрний університет перейти 5349
53 Уманський національний університет садівництва перейти 5140
54 Український державний хіміко-технологічний університет перейти 5111
55 Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти 5093
56 Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка перейти 5030
57 Запорізький національний університет перейти 5018
58 Харківський університет Повітряних сил І. Кожедуба перейти 4889
59 Національна академія внутрішніх справ перейти 4867
60 Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти 4840
61 Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти 4754
62 Східноукраїнський національний університет В Даля перейти 4675
63 Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди перейти 4586
64 Житомирський національний агроекологічний університет перейти 4558
65 Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти 4539
66 Українська державна академія залізничного транспорту перейти 4482
67 Подільський державний аграрно-технічний університет перейти 4473
68 Національний університет цивільного захисту України перейти 4424
69 Харківський національний університет внутрішніх справ перейти 4385
70 Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти 4383
71 Чорноморський національний університет Петра Могили перейти 4302
72 Донецький національний університет перейти 4265
73 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності перейти 4240
74 Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти 4170
75 Українська медична стоматологічна академія перейти 4124
76 Тернопільський державний медичний університет перейти 4014
77 Буковинський державний медичний університет перейти 4006
78 Запорізький національний технічний університет перейти 4002
79 Українська інженерно педагогічна академія перейти 3941
80 Харківська державна академія культури перейти 3870
81 Університет менеджменту освіти перейти 3856
82 Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти 3825
83 Львівський державний університет внутрішніх справ перейти 3810
84 Кіровоградський національний технічний університет перейти 3789
85 Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського перейти 3617
86 Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти 3575
87 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького перейти 3563
88 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти 3515
89 Таврійський державний агротехнологічний університет перейти 3510
90 Хмельницький нацiональний унiверситет перейти 3480
91 Луганський національний університет Тараса Шевченка перейти 3415
92 Миколаївський національний аграрний університет перейти 3404
93 Полтавська державна аграрна академія перейти 3373
94 Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти 3323
95 Донецький національний технічний університет перейти 3273
96 Білоцерківський національний аграрний університет перейти 3263
97 Національний університет кораблебудування адмірала Макарова перейти 3198
98 Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка перейти 3152
99 Ніжинський державний університет М. Гоголя перейти 3043
100 Київський національний університет культури і мистецтв перейти 3021
101 Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти 2975
102 Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти 2917
103 Маріупольський державний університет перейти 2860
104 Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти 2820
105 Національна академія статистики, обліку та аудиту перейти 2784
106 Національний лісотехнічний університет України перейти 2767
107 Полтавський національний педагогічний університет перейти 2764
108 Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти 2751
109 Вінницький державний педагогічний університет перейти 2725
110 Університет банківської справи Національного банку України перейти 2647
111 Криворізький державний педагогічний університет перейти 2637
112 Донбаська державна машинобудівна академія перейти 2621
113 Приазовський державний технічний університет перейти 2571
114 Київський національний університет будівництва і архітектури перейти 2526
115 Національний університет Острозька академія перейти 2495
116 Одеська національна морська академія перейти 2430
117 Харківський державний університет харчування та торгівлі перейти 2410
118 Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти 2317
119 Криворізький національний університет перейти 2242
120 Академія муніципального управління перейти 2071
121 Київський національний лінгвістичний університет перейти 2013
122 Харківський національний університет будівництва та архітектури перейти 1944
123 Чернівецький торговельно-економічний інститут перейти 1938
124 Запорiзька державна iнженерна академiя перейти 1879
125 Вінницький торговельно-економічний інститут перейти 1849
126 Хмельницький університет управління та права перейти 1843
127 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв перейти 1775
128 Бердянський державний педагогічний університет перейти 1730
129 Донецький юридичний інститут МВС України перейти 1724
130 Рівненський державний гуманітарний університет перейти 1701
131 Херсонський національний технічний університет перейти 1604
132 Херсонський державний аграрний університет перейти 1469
133 Національна академія Національної гвардії України перейти 1446
134 Херсонський державний унiверситет перейти 1440
135 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перейти 1300
136 Народна українська академія перейти 1284
137 Мукачівський державний університет перейти 1273
138 Український Католицький Університет перейти 1207
139 Чернігівській національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка перейти 1188
140 Одеська національна академія зв'язку О.С. Попова перейти 1179
141 Буковинський університет перейти 1178
142 Міжнародний гуманітарний університет перейти 1122
143 Київський кооперативний інститут бізнесу і права перейти 1054
144 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової перейти 1024
145 Українська академія друкарства перейти 988
146 Івано Франківський національний медичний університет перейти 984
147 Державний університет інфраструктури та технологій перейти 942
148 Луганський державний університет внутрішніх справ Е.О. Дідоренка перейти 863
149 Миколаївський національний університет В.О. Сухомлинського перейти 831
150 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти 804
151 Донецький національний медичний університет М. Горького перейти 717
152 Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти 712
153 Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти 704
154 Луганський національний аграрний університет перейти 666
155 Європейський університет перейти 646
156 Львівська комерційна академія перейти 551
157 Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти 548
158 Полтавський університет економіки і торгівлі перейти 544
159 Університет митної справи та фінансів перейти 539
160 Дніпровський державний технічний університет перейти 528
161 Донецький національний університет економіки і торгівлі М. Туган Барановського перейти 502
162 Ізмаїльський державний гуманітарний університет перейти 469
163 Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури перейти 395
164 Харківський регіональний інститут державного управління перейти 387
165 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II перейти 385
166 Київський медичний університет УАНМ перейти 263
167 Таврійський національний університет В.І. Вернадського перейти 220
168 Дрогобицький державний педагогічний університет Івана Франка перейти 216
169 Херсонська державна морська академія перейти 200
170 Київський університет права перейти 193
171 Донецький державний університет управління перейти 189
172 Міжнародний науково-технічний університет перейти 150
173 Державний університет телекомунікацій перейти 142
174 Житомирський військовий інститут С.П. Корольова Національного авіаційного університету перейти 134
175 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій перейти 132
176 Одеський національний морський університет перейти 117
177 Інститут нейрохірургії А.П. Ромоданова АМН України перейти 107
178 Київський міжнародний університет перейти 101
179 Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти 100
180 Чернівецький національний університет Ю. Федьковича перейти 80
181 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія перейти 77
182 Луганський державний медичний університет перейти 64
183 Харківський економіко-правовий університет перейти 53
184 Київський інститут бізнесу та технологій перейти 50
185 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України перейти 43
186 Міжнародний університет бізнесу і права перейти 39
187 Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради перейти 38
188 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука перейти 34
189 Дніпропетровська консерваторія ім М. Глінки перейти 26
190 Луцький національний технічний університет перейти 15
191 Запорізький державний медичний університет перейти 15
192 Вінницький національний аграрний університет перейти 9
193 Міжнародний університет фінансів перейти 9
194 Національна академія управління перейти 9
195 Житомирський інститут медсестринства перейти 7

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"