Просмотр информации о документе
Название:
Національна політика інноваційного розвитку
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Коціскі, Д. Національна політика інноваційного розвитку [Текст] / Коціскі Д., Косенко О.П. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

На основні детального аналізу існуючої законодавчої бази розглянуто основні напрямки та механізми реалізації вдосконалення показників інноваційної та інвестиційної діяльності в нашій країні.

На основных детального анализа существующей законодательной базы рассмотрены основные направления и механизмы реализации совершенствования показателей инновационной и инвестиционной деятельности в нашей стране.

On basic the detailed analysis of existent legislative base basic directions and mechanisms of realization of perfection of innovative and investment performance indicators are considered in our country.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"