Просмотр информации о документе
Название:
Можливості забезпечення інноваційної діяльності за рахунок власних фінансових ресурсів в залежності від фінансового стану підприємства
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Можливості забезпечення інноваційної діяльності за рахунок власних фінансових ресурсів в залежності від фінансового стану підприємства [Текст] / Агафонова Н.В. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

Наведено аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності. Розглянуто переваги та недоліки фінансування інноваційних процесів за рахунок власних фінансових ресурсів. Виявлено особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за рахунок власних фінансових ресурсів.

Приведено анализ источников финансирования инновационной деятельности. Рас- смотрено преимущества и недостатки финансирования инновационных процессов за счет собственных финансовых ресурсов. Определены особенности финансового обеспечения инновационной деятельности субъектов хозяйствования за счет собственных финансовых ресурсов

The analysis of funding sources to innovative functioning.A review shows advantages and disadvantages of innovation process financing at the expense of private bankroll.Upon further analysis, we concluded the financial provision peculiarities to innovative functioning of economic player at the expense of private bankroll.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"