Просмотр информации о документе
Название:
Методи створення бізнес-інкубаторів в Україні
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Сакай, Д. Методи створення бізнес-інкубаторів в Україні [Текст] / Сакай Д., Маслак О.І. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

Розглянуто основні напрямки розвитку та підвищення ефективності малого підприємництва з використанням інкубаторів бізнесу. Доведено ефективність їх викорис- тання в нашій країні.

Рассмотрены основные направления развития и повышения эффективности малого предпринимательства с использованием инкубаторов бизнеса. Доказана эффективность их использования в нашей стране.

Basic directions of development and increase of efficiency of small enterprise are considered with the use of incubators of business. Efficiency of their use is well-proven in our country.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"