Просмотр информации о документе
Название:
Критерии успешности хозяйственной деятельности в современных условиях
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
русский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Критерии успешности хозяйственной деятельности в современных условиях [Текст] / Бондаренко Д.А. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

Розглянутий показник прибутки розраховуючи на одну людину, як найбільш ефективний показник стабільності підприємства. Ріст даного показника дозволяє мінімізувати ризики в умовах фінансової кризи й економічної нестабільності, зменшити оподатковуваний виторг і підвищити запас фінансової міцності підприємства.

Рассмотрен показатель прибыли в расчете на одного человека как наиболее эффективный показатель стабильности предприятия. Рост данного показателя позволяет минимизировать риски в условиях финансового кризиса и экономической нестабильности, уменьшить налоговое давление и повысить запас финансовой прочности предприятия.

The index of income is considered calculating on one man, as most effective index of stability of enterprise. Growth of this index allows to minimize risks in the conditions of financial crisis and economic nestabil'nosti, to decrease a taxable profit yield and promote the margin of financial safety of enterprise.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"