Просмотр информации о документе
Название:
Инновации, как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Шевченко, Е.И. Инновации, как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий [Текст] / Шевченко Е.И., Гагаринова В.Ф. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

У даній роботі була поставлена мета визначення інвестицій, як інструменту підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, яка була досягнута. В процесі дослідження були розкриті основні цілі інноваційної діяльності, досягши яких підприємство значно підвищить свою конкурентоспроможність.

В данной работе была поставлена цель определения инвестиций , как инструмента повышения конкурентоспособности украинских предприятий, которая была достигнута. В процессе исследования были раскрыты основные цели инновационной деятельности, при достижении которых предприятие значительно повысит свою конкурентоспособность

The purpose of determination of investments was put in this work, as an instrument of in- crease of konkurentnosposobnosti of the Ukrainian enterprises, which was attained. In the process of research the primary purposes of innovative activity, under reaching which an enterprise will promote the konkurentnosposobnost' considerably, were exposed.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"