Просмотр информации о документе
Название:
До питання визначення економічної ефективності вдосконалення якості продукції
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Долінська, Р.Г. До питання визначення економічної ефективності вдосконалення якості продукції [Текст] / Долінська Р.Г., Висоцька А.С. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

На відміну від діючої практики пропонується використання обліку витрат і результатів за видами діяльності по забезпеченню якості з врахуванням альтерна- тивних витрат і результатів, викликаних зовнішнім середовищем бізнесу.

В отличие от действующей практики предлагается использование учета затрат и результатов по видам деятельности по обеспечению качества с учетом альтернативных затрат и результатов, вызванных внешней средой бизнеса.

Unlike operating practice offered the uses of account of expenses and results on the types of activity on providing of quality taking into account alternative expenses and results, caused the external environment of business.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"