Просмотр информации о документе
Название:
Використання інноваційних технологій як шлях зниження собівартості продукції
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Авторы:
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Використання інноваційних технологій як шлях зниження собівартості продукції [Текст] / Цибань П.Ю. // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

Розглянуто значення запровадження інноваційних технологій у діяльності вітчизняних підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку збуту. Увагу сконцентровано на шляхах зниження собівартості продукції за рахунок зменшення прямих та непрямих виробничих витрат та застосування ефекту еконо- мії на масштабах.

Рассмотрено значение внедрения инновационных технологий в деятельности отечественных предприятий с целью повышения конкурентоспособности продукции на рынке сбыта. Внимание сконцентрировано на способах снижения себестоимости продукции за счет уменьшения прямых и непрямых производственных расходов и применения эффекта экономии на масштабах.

absent


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"