Просмотр информации о документе
Название:
Інноваційний розвиток як конкурентна перевага промислового підприємства
Коллекция:
Международные конференции » Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Издатель:
Год публикации:
ISBN/ISSN:
Вид документа:
статья
Язык документа:
украинский
Добавлен в архив:
12.05.2014
Сводная информация по документу:
Сінтаі, І. Інноваційний розвиток як конкурентна перевага промислового підприємства [Текст] / Сінтаі І., Ткачова Н.П // Международные конференции : Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств. - НТУ "ХПИ", 2009.
Постоянная ссылка:
Короткая ссылка на файл:
Аннотация:

Обґрунтовано концепцію інноваційного розвитку промислового підприємства. Доведено, що інноваційний розвиток є найсуттєвішою конкурентною перевагою підприємс- тва на цільовому ринку.

Обоснованно концепцию инновационного развития промышленного предприятия. Доказано, что инновационное развитие является самым существенным конкурентным преимуществом предприятия на целевом рынке.

Grounded conception of innovative development of industrial enterprise. It is well-proven that innovative development is the most substantial competitive edge of enterprise at the target market.


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"