Просмотр по кафедрам
   Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу (10)
   Автоматизовані електромеханічні системи (1)
   Автоматика та управління в технічних системах (16)
   Автомобіле- і тракторобудування (21)
   Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя (33)
   Вища математика (7)
   Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка (15)
   Гідравлічні машини (46)
   Гідропневмоавтоматика і гідропривод (6)
   Гуманітарних наук (38)
   Двигуни внутрішнього згоряння (10)
   Деталi машин та прикладна механiка (6)
   Ділової іноземної мови та перекладу (7)
   Добування нафти, газу та конденсату (14)
   Економіки та маркетингу (12)
   Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент (4)
   Економічного аналізу та обліку (1149)
   Електричні апарати (7)
   Електричні машини (36)
   Електричні станції (1)
   Етики, естетики та історії культури (32)
   Загальна електротехніка (19)
   Загальна та експеріментальна фізика (69)
   Загальна та неорганічна хімія (5)
   Загальної економічної теорії (27)
   Інженерна електрофізика (2)
   Іноземних мов (14)
   Інтегрованих технологій машинобудування (54)
   Інтегровані технології, процеси та апарати (251)
   Інтелектуальнi комп'ютернi системи (155)
   Інформатика та інтелектуальна власність (4)
   Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин (34)
   Інформаційно-вимірювальні технології і системи (43)
   Історія науки і техніки (5)
   Комп’ютерна математика и математичне моделювання (11)
   Комп'ютерного моніторингу і логістики (112)
   Ливарне виробництво (1261)
   Матеріалознавства (3)
   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів (123)
   Міжкультурної комунікації та іноземної мови (83)
   Обробка металів тиском (1)
   Обчислювальна техніка та програмування (34)
   Опору матеріалів (33)
   Організації виробництва і управління персоналом (42)
   Органічна хімія, біохімія та мікробіологія (2)
   Охорона праці та навколишнього середовища (549)
   Парогенераторобудування (26)
   Педагогіка та психологія управління соціальними системами (10)
   Передача електричної енергії (1)
   Підйомно-транспортні машини і обладнання (5)
   Політичної історії (31)
   Права (9)
   Прикладна математика (61)
   Прилади і методи неруйнівного контролю (4)
   Природничих наук (9)
   Проблемна лабораторія дистанційного навчання (247)
   Програмна інженерія та інформаційні технології управління (9)
   Радіоелектроніка (41)
   Систем і процесів управління (17)
   Системи інформації (21)
   Системний аналіз і управління (2)
   Соціально-економічних наук (10)
   Соціології та політології (29)
   Стратегічного управління (43)
   Теоретична механіка (28)
   Теоретичні основи електротехніки (30)
   Теоретичної та експериментальної фізики (29)
   Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин (124)
   Теплотехніки та енергоефективних технологiй (28)
   Технічна кріофізика (134)
   Технічної електрохімії (7)
   Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей (391)
   Технологія машинобудування та металорізальні верстати (15)
   Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів (18)
   Турбінобудування (110)
   Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики (20)
   Фізика металів та напівпровідників (136)
   Фізичне виховання (5)
   Фізичне матеріалознавство для електроніки й геліоенергетики (67)
   Фізичної хімії (12)
   Філософії (30)
   Хімічна техніка та промислова екологiя (61)
   Ливарне виробництво (1261)
   Економічного аналізу та обліку (1149)
   Охорона праці та навколишнього середовища (549)
   Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей (391)
   Інтегровані технології, процеси та апарати (251)
   Проблемна лабораторія дистанційного навчання (247)
   Інтелектуальнi комп'ютернi системи (155)
   Фізика металів та напівпровідників (136)
   Технічна кріофізика (134)
   Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин (124)
   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів (123)
   Комп'ютерного моніторингу і логістики (112)
   Турбінобудування (110)
   Міжкультурної комунікації та іноземної мови (83)
   Загальна та експеріментальна фізика (69)
   Фізичне матеріалознавство для електроніки й геліоенергетики (67)
   Хімічна техніка та промислова екологiя (61)
   Прикладна математика (61)
   Інтегрованих технологій машинобудування (54)
   Гідравлічні машини (46)
   Інформаційно-вимірювальні технології і системи (43)
   Стратегічного управління (43)
   Організації виробництва і управління персоналом (42)
   Радіоелектроніка (41)
   Гуманітарних наук (38)
   Електричні машини (36)
   Обчислювальна техніка та програмування (34)
   Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин (34)
   Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя (33)
   Опору матеріалів (33)
   Етики, естетики та історії культури (32)
   Політичної історії (31)
   Теоретичні основи електротехніки (30)
   Філософії (30)
   Теоретичної та експериментальної фізики (29)
   Соціології та політології (29)
   Теплотехніки та енергоефективних технологiй (28)
   Теоретична механіка (28)
   Загальної економічної теорії (27)
   Парогенераторобудування (26)
   Системи інформації (21)
   Автомобіле- і тракторобудування (21)
   Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики (20)
   Загальна електротехніка (19)
   Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів (18)
   Систем і процесів управління (17)
   Автоматика та управління в технічних системах (16)
   Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка (15)
   Технологія машинобудування та металорізальні верстати (15)
   Добування нафти, газу та конденсату (14)
   Іноземних мов (14)
   Економіки та маркетингу (12)
   Фізичної хімії (12)
   Комп’ютерна математика и математичне моделювання (11)
   Двигуни внутрішнього згоряння (10)
   Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу (10)
   Соціально-економічних наук (10)
   Педагогіка та психологія управління соціальними системами (10)
   Права (9)
   Програмна інженерія та інформаційні технології управління (9)
   Природничих наук (9)
   Ділової іноземної мови та перекладу (7)
   Вища математика (7)
   Технічної електрохімії (7)
   Електричні апарати (7)
   Деталi машин та прикладна механiка (6)
   Гідропневмоавтоматика і гідропривод (6)
   Історія науки і техніки (5)
   Підйомно-транспортні машини і обладнання (5)
   Загальна та неорганічна хімія (5)
   Фізичне виховання (5)
   Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент (4)
   Прилади і методи неруйнівного контролю (4)
   Інформатика та інтелектуальна власність (4)
   Матеріалознавства (3)
   Інженерна електрофізика (2)
   Системний аналіз і управління (2)
   Органічна хімія, біохімія та мікробіологія (2)
   Передача електричної енергії (1)
   Автоматизовані електромеханічні системи (1)
   Обробка металів тиском (1)
   Електричні станції (1)

© 2018 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"