Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум»

Показаны документы с 61 по 75, всего найдено 301

Международные конференции »
Економічна стійкість підприємства: сутність і понятійний базис
   2014
Международные конференции »
Енергетичні проблеми України та шляхи їх вирішення
; ;    2015
Международные конференции »
Ефективність видаткової частини місцевих бюджетів
   2013
Международные конференции »
Ефективність використання основних засобів у бюждетній установі: теоретичні аспекти
   2015
Международные конференции »
Ефективнісь інновацій в працях зарубіжних науковців
; ;    2015
Международные конференции »
Життєвий цикл структурних елементів соціально-економічного потенціалу виробничої організації
   2013
Международные конференции »
Забезпечення стійкості соціально-економічних систем в кризових умовах господарювання
;    2015
Международные конференции »
Загрози розвитку соціально-економічної безпеки підприємства в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища
   2014
Международные конференции »
Зарубіжний досвід управління бізнес–процесами
   2015
Международные конференции »
Застосування методу аналізу ієрархій для ранжирування бізнес-процесів
   2014
Международные конференции »
Застосування міжнародного досвіду підготовки звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
; ;    2015
Международные конференции »
Застосування понижуючих коефіцієнтів до ставки єсв при оподаткуванні фонду оплати праці
;    2015
Международные конференции »
Заходи щодо підвищення рентабельності на підприємстві
;    2015
Международные конференции »
Значення та аналіз забезпечення стратегії фінансової стійкості підприємства
   2013
Международные конференции »
Значущість гуманітарного фактору при аналізі сучасних економічних моделей «інформаційного суспільства»
   2014

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"