Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів. Секція 4. Інвестиційні та інноваційні процеси, управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств.

Показаны документы с 16 по 26, всего найдено 26

Международные конференции »
О необходимости внедрения на предприятие систем менеджмента качества
   2009
Международные конференции »
Обновление понятийного аппарата эконо- мической науки на примере терминов «политика» и «потенциал»
;    2009
Международные конференции »
Особенности применения средств медиа- рилейшнз в паблисити организации на примере пищевой отрасли
;    2009
Международные конференции »
Оцінка конкурентоздатності підприємств
;    2009
Международные конференции »
Проблеми підвищення ефективності та зниження собівартості у промисловості
   2009
Международные конференции »
Проблемы коммерциализации технологий в украинской промышленности
;    2009
Международные конференции »
Роль санации и реструктуризации в повышении эффективности инновационной деятельности
   2009
Международные конференции »
Статистичний аналіз видобутку природного газу в Україні за 2003-2005 р.р
;    2009
Международные конференции »
Управління ризиками зовнішньоекономічної угоди
   2009
Международные конференции »
Формирование комплексного подхода к энергосбережению
;    2009
Международные конференции »
Формування міжнародної конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах
   2009

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"