Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи, ефективність. Секція 2. Економіка підприємства та маркетинг.

Показаны документы с 31 по 45, всего найдено 182

Международные конференции »
Економічна ефективність виробництва молока В Україні і напрями її підвищення
   2015
Международные конференции »
Економічний аналіз як передумова успішного функціонування підприємства на ринку в сучасних умовах господарювання
;    2010
Международные конференции »
Економічний зміст і основні напрями фінансової стратегії підприємства
   2011
Международные конференции »
Етимологія поняття «Дебіторська заборгованість» підприємства
   2012
Международные конференции »
Ефективність банківської системи в сучасних умовах
   2011
Международные конференции »
Завдання соціального маркетингу на сучасному етапі розвитку України
;    2015
Международные конференции »
Збутова діяльність в системі маркетингу підприємства
   2012
Международные конференции »
Зменшення витрат при проведенні капітальних ремонтів на ТЕЦ України
   2010
Международные конференции »
Значення дискримінантного аналізу для діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
;    2013
Международные конференции »
Значення інформації в прийнятті маркетингових рішень
   2013
Международные конференции »
Зниження собівартості продукції на промислових підприємствах як основа їх конкурентоспроможності
;    2012
Международные конференции »
Инновации как ведущий фактор экономического роста предприятия
   2010
Международные конференции »
Инновации как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
   2010
Международные конференции »
Информационный маркетинг – основа инновационного развития производства в условиях глобализации экономики
   2013
Международные конференции »
Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятии
;    2010

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"