Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи, ефективність. Секція 2. Економіка підприємства та маркетинг.

Показаны документы с 16 по 30, всего найдено 182

Международные конференции »
Використання методу аналізу ієрархій при оцінці привабливості готельного комплексу
;    2014
Международные конференции »
Використння точки беззбитковості приплануванні виробничої програми підприємства
; ; ;    2010
Международные конференции »
Вітчизняні та міжнародні підходи до оцінки дебіторської заборгованості
   2011
Международные конференции »
Вплив маркетингових чинників на діяльність підприємства
   2012
Международные конференции »
Глобальная экономика: возможности сети интернет
   2015
Международные конференции »
Державна підтримка розвитку венчурного бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
   2013
Международные конференции »
Деятельность предприятия в условиях риска
   2011
Международные конференции »
Дослідження інтеграції логістики та маркетингу за стадіями життєвого циклу товару
   2014
Международные конференции »
Дослідження перспектив розвитку електроенергетичної системи України
;    2014
Международные конференции »
Дослідження показників якості послуг міського електричного транспорту
;    2014
Международные конференции »
Дослідження формування та розвитку інтелектуального капіталу підприємства
   2010
Международные конференции »
Доцільність вдосконалення обладнання для пресування біомаси
;    2015
Международные конференции »
Еволюційний розвиток поглядів вчених на поняття «Витрати»
   2012
Международные конференции »
Економіка підприємства та маркетинг
   2010
Международные конференции »
Економіко-математичний підхід відносно визначення вірогідності настання фінансового ризику на підприємстві
;    2013

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"