Сучасні педагогічні технології в освіті

Показаны документы с 16 по 29, всего найдено 29

Международные конференции »
Психолого-педагогічний моніторинг студентів з урахуванням організаційних умов підготовки
   2012
Международные конференции »
Реалізація положень контекстного навчання при вивченні курсу «Основи педагогіки вищої школи» аспірантами технічного університету
   2012
Международные конференции »
Роль відкритих освітніх ресурсів у сучасному навчальному процесі
   2012
Международные конференции »
Роль игрового проектирования в профессионализации практических психологов
;    2012
Международные конференции »
Роль і місце професійної та особистісної культури педагога в системі підготовки майбутніх інженерів
   2012
Международные конференции »
Роль країнознавчого матеріалу в активізації пізнавальної діяльності студентів
;    2012
Международные конференции »
Рух «Відкритого доступу» до світових ресурсів наукових спільнот
;    2012
Международные конференции »
Самостійна робота студентів-іноземців груп довузівської підготовки: традиції та інновації
;    2012
Международные конференции »
Технологія проблемного навчання
   2012
Международные конференции »
Тренинг общения и развития познавательных процессов: принципы организации
; ; ;    2012
Международные конференции »
Формальне, неформальне, інформальне і соціальне у дистанційному навчанні
   2012
Международные конференции »
Формування гуманітарно-технічної еліти в освітньому просторі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
;    2012
Международные конференции »
Человекоцентрированное обучение как метод повышения мотивации учебной деятельности студентов
   2012
Международные конференции »
Эволюция таксономии Блума в первой декаде XXI века
   2012

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"