Работы автора: Міщенко М.М.

«Docudays.ua» та інші проекти документального кінематографу в Україні / // Международные конференции : Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації № - НТУ "ХПІ", 2015.

User generated content як особливість інтернет-культури / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №24 - Інформаційні технології та математичні методи № - Вестник НТУ "ХПИ", 2017.

Актуалізація проблемного поля філософської психології / // Научные журналы НТУ "ХПИ" : Теория и практика управления социальными системами №2 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7782

Віртуалізація та «реальність» кіберпростору / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні № - Вестник НТУ "ХПИ", 2014.

Герменевтичні прийоми в природничих науках: розуміння та інтерпретація / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук - НТУ "ХПИ", 2011.

Діалог та порозуміння в інформаційному суспільстві / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні № - Вестник НТУ "ХПИ", 2016.

Інформаційна доба: трансформації соціокультурного середовища / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні - Вестник НТУ "ХПИ", 2013.

Критика психоаналітичної методології (до питання про обґрунтування психоаналізу як герменевтики) / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Фiлософiя №9 - Вестник НТУ "ХПИ", 2009. ISSN 2079-0783

Культурні герої НТУ «ХПІ»: Марк Рейзен / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства №13 - Вестник НТУ "ХПИ", 2016. ISSN 2227-6809

Медіакультура: до проблеми використання візуального образу / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні - Вестник НТУ "ХПИ", 2012.

Медіареальність: особливості будови медіапростору / // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №25 - Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні - Вестник НТУ "ХПИ", 2010.

Методологічне значення «переживання» для психологічної герменевтики та психоаналізу / // Статьи : № - ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008.

Розуміння та тлумачення в психоаналізі: філософсько-герменевтичний підхід / // Авторефераты : Кандидатские - , 2011.

Ситуація «Da-Sein» в екзистенційному психоаналізі / // Статьи : № - ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008.

Становлення християнської етики та світогляду доби Київської Русі (літературні джерела питання) / // Статьи : № - , 2013.

Сучасне фотомистецтво України: соціальний досвід та нові художні рішення / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства №37 - Вестник НТУ "ХПИ", 2014.

Філософія педагогічної майстерності І.А. Зязюна / // Сборники научных работ НТУ "ХПИ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №42 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7812

Філософія педагогічної майстерності І.А. Зязюна / // Сборники научных работ НТУ "ХПИ" : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №43 - НТУ "ХПИ", 2015. ISSN 2078-7812

Філософські основи сучасної освіти (до проблеми гуманітаризації / гуманізації освітнього процесу) / // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства №31 - Вестник НТУ "ХПИ", 2012.© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"