Работы автора: Гура Т.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 24

Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Дослідно-експериментальна перевірка моделі формування управлінської компетентності майбутніх фахівців електромашинобудівних спеціальностей
   2011
Международные конференции »
Духовність як основа відповідальності лідера
;    2015
Международные конференции »
Інженерне мислення як необхідна складова конкурентноздатності інженера-програміста
   2013
Международная научная конференция MicroCAD »
Керівник-лідер як показник ефективності управлінської діяльності
   2011
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Концептцальні підходи до формування управлінської компетентності майбутніх фахівців електромашинобудівних спеціальностей
   2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Лідерство як складова особистості сучасного інженера
   2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Лідерський потенціал у структурі розвитку особистості в умовах технічного університету
   2016
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Лідерський потенціал як вагома складова особистісно-значущих якостей студентської молоді
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Методологічний концепт розвитку лідерського потенціалу у студентів технічного університету
   2017
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Місце лекційних форм навчання в управлінській підготовці інженерів-електромашинобудівників
;    2010
Международные конференции »
Модель формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців технічного університету
   2012
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Особливості моделі професійної діяльності інженера керівника в електромашинобудуванні
   2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Педагогическое взаимодействие как фактор совершенствования современной системы профессионального образования будущих инженеров-руководителей
   2008
Международная научная конференция MicroCAD »
Педагогічна взаємодія як фактор удосконалення сучасної системи професійної освіти майбутніх інженерів-керівників
   2008
Международная научная конференция MicroCAD »
Підготовка майбутніх лідерів в умовах технічного університету
   2015

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"