Работы автора: Харченко А.О. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 29

Международные конференции »
Актуальні проблеми підготовки економістів
   2011
Международные конференции »
Актуальные проблемы подготовки современных менеджеров
   2012
Студенческие конференции »
Аналіз ефективності діяльності українських банків із використанням економетричних моделей
;    2014
Студенческие конференции »
Використання новітніх комунікаційних технологій у діяльності підприємства сфери послуг
;    2016
Студенческие конференции »
Дослідження бічних коливань рухомого складу
;    2016
Студенческие конференции »
Економіко-математичні підходи до раціонального розміщення логістичних центрів транспортного підприємства
;    2009
Студенческие конференции »
Застосування економіко-математичних моделей для підвищення ефективності збутової діяльності підприємства
;    2014
Студенческие конференции »
Застосування інформаційних підходів для оцінки конкуренто-спроможності продукції харчової галузі
;    2010
Студенческие конференции »
Інтегровані маркетингові комунікації як інструмент ефективності рекламної діяльності компанії
;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Кластерний аналіз вхідних даних у задачах прогнозування попиту за допомогою нейронних мереж
   2018
Научные журналы НТУ "ХПИ" »
Логіко-методологічні основи активізації професійно-пізнавальної діяльності студентів
;    2009
Студенческие конференции »
Моделі сітьової оптимізації в оперативно-календарному плануванні
;    2010
Авторефераты »
Моделювання процесів прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту
   2002
Сборники научных работ НТУ "ХПИ" »
Наукова складова професійної підготовки фахівців
   2010
Студенческие конференции »
Оцінка ефективного рівня запасів в системі управління збутовою діяльністю підприємства
;    2014

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"